Verteer, herstel en leef.

Missie / Visie

VISIE

Het mensdom heeft de wereld op zijn kop gezet. De voorbije 5000 jaar leven we voor het grootste deel van de tijd in de stressreactie. In deze reactie krijg je een energieboost, heb je een scherp oog voor problemen en los je deze op door te vechten, vluchten of verstijven. Het is een natuurlijke reactie in levensbedreigende situaties. Je lichaam is niet gemaakt om dat lange tijd vol te houden. Aangezien we gewoon geworden zijn aan leven in de stressreactie, zijn klachten, symptomen en ziektes onvermijdelijk. Deze ga je dan bestrijden. En dat is een kwaliteit van de stressreactie…

Nochtans is er naast de stressreactie ook een relaxatiereactie aanwezig in je lichaam. Dit is de natuurlijke reactie waarin je verteert, heelt en leeft. Het is een subtiele energie waar je oog hebt voor alle opties. Er zijn 3 zichzelf en elkaar versterkende cirkels waardoor je spontaan evolueert.

Dit kunnen we onmogelijk zo perfect uitvoeren zoals de natuur het oorspronkelijk heeft voorzien. We hoeven niets te maken, wel terug te ontdekken. Wees niet verrast door de eenvoud, noch door de impact die het heeft zowel persoonlijk, familiaal als in de omgang met iedereen in heel de wereld. Dat maakt het juist zo waardevol en uniek.

MISSIE

Mensen inspireren met lezingen en boeken om de leefreactie terug naar waarde te schatten en begeleiden, individueel en in groep, om de oorspronkelijke, subtiele energie terug te ontdekken en deze de drijfveer te laten zijn van al hun overtuigingen en handelingen.

Ik breng alles terug tot hun natuurlijke eenvoud en geef de vergeten richtlijnen die nodig zijn.  Net zoals in een eikel  alles aanwezig is om een prachtige eik te worden, elke eik uniek is en er tevens geen enkele eik is die zal proberen een beuk of berk te worden.

Het is veel efficiënter, gezonder en natuurlijker om door training je persoonlijkheid en talenten te ontplooien, dan te proberen iets van je leven te maken dat niet in je zit.

 

Do you sense the reality of it?

E. Tolle