Verteer, herstel en leef.

Missie / Visie

VISIE

Het mensdom heeft de wereld op zijn kop gezet. De voorbije 5000 jaar leven we voor het grootste deel van de tijd in de stressreactie.

In deze reactie krijg je een energieboost, heb je een scherp oog voor problemen en los je deze op door te vechten, vluchten of verstijven. Het is een natuurlijke reactie in levensbedreigende situaties. Je bent verslaafd geworden aan de energie van en de stoffen die vrijkomen in de stressreactie. Daarom zijn allerlei manieren om deze te activeren die in deze maatschappij aanvaard zijn tot bejubeld worden zoals prestatiegerichtheid, aanzien, macht, concurrentie, … Het gaat zo ver dat sommigen overtuigd zijn dat stress nodig is om in actie te komen of scherp te staan. Nochtans is je lichaam niet gemaakt om dat lange tijd vol te houden. Aangezien we gewoon geworden zijn aan leven in de stressreactie, zijn klachten, symptomen en ziektes onvermijdelijk. Deze ga je dan bestrijden. En dat is een kwaliteit van de stressreactie… Ik merk dat het zo vertrouwd geworden is dat we dit als normaal tot zelfs natuurlijk beschouwen.

Nochtans is er naast de stressreactie ook een relaxatiereactie aanwezig in je lichaam. Dit is de natuurlijke reactie waarin je verteert, heelt en leeft. In de relaxatiereactie heb je oog voor alle opties, ervaar je heel veel energie en er komen stoffen vrij om te verteren en te helen, is er een innerlijke beweging die je aanzet om op de meest optimale manier te bewegen, … . Kwaliteiten zoals vertrouwen, mededogen, respect, samenhorigheid zijn normaal en je bent creatief en intuïtief.

De natuur heeft voorzien dat je bijna altijd in de relaxatiereactie leeft en enkel door uitwendige omstandigheden de stressreactie activeert.

MISSIE

Niemand is in staat om je lichaam en geest zo optimaal te laten functioneren als de natuur het oorspronkelijk heeft voorzien. We hoeven niets te maken, wel terug te ontdekken. Het is noodzakelijk dat je de relaxatiereactie terug ontdekt en van daaruit leeft. 

Er zijn 3 zichzelf en elkaar versterkende cirkels waardoor je spontaan evolueert. Wees niet verrast door de eenvoud, noch door de impact die het heeft zowel persoonlijk, familiaal als in de omgang met iedereen in heel de wereld. Dat maakt het juist zo waardevol en uniek. Ik breng alles terug tot hun natuurlijke eenvoud en geef de vergeten richtlijnen die nodig zijn.  Het is veel efficiënter, gezonder en natuurlijker om door training je persoonlijkheid en talenten te ontplooien, dan te proberen iets van je leven te maken dat niet in je zit. Net zoals in een eikel  alles aanwezig is om een prachtige eik te worden, elke eik uniek is en er tevens geen enkele eik is die zal proberen een beuk of berk te worden.

Mensen inspireren met lezingen, online cursussen en boeken om de leefreactie terug naar waarde te schatten en begeleiden, individueel en in groep, om de oorspronkelijke, subtiele energie terug te ontdekken en deze de drijfveer te laten zijn van al hun overtuigingen en handelingen. Waarom dat wat de natuur perfect geschapen heeft trachten over te nemen? Leef vanuit de natuurlijke perfectie en je schept hemel op aarde. 

 

Do you sense the reality of it?

E. Tolle