Ontdekken, toelaten en vorm geven.

Missie / Visie

VISIE

De wereld staat op zijn kop. De voorbije 5000 jaar leven we voor het grootste deel in de stressreactie waardoor we eraan gewoon geworden zijn. Er komen heel veel stoffen in je lichaam vrij die kwaliteiten voeden die hoog aangeschreven staan in deze maatschappij: concurrentie, prestatie, jezelf overtreffen, strijd leveren tegen ziekte, blessures en tegenstrevers,… De kick die je daarbij voelt, valt snel terug weg. Dus ga je verder op zoek naar mogelijkheden om die terug te activeren. Deze zijn sociaal aanvaard en bejubeld. Je lichaam kan dat niet blijven doen. Onvermijdelijk komen er fysieke, mentale, emotionele en sociale klachten. Door de technologische vooruitgang zijn we in staat om heel veel van deze klachten te analyseren en behandelen. Hierdoor kunnen we volharden in de boosheid. Chronische klachten kunnen niet uitblijven waar geen antwoord op gevonden wordt.

Nochtans is er naast de stressreactie ook een relaxatiereactie aanwezig in je lichaam. Heel veel stoffen komen vrij die zorgen voor een optimale vertering, heling en leven. Juist door dezelfde technologische vooruitgang meten we dat energie bestaat, je voor het allergrootste deel energie bent  en de kwaliteit van jouw energie optimaal is als je deze niet bezoedelt.

Als je toelaat dat jij als zuivere energie je lichaam en geest voedt, functioneert alles zoals het hoort en weet je wat juist en goed is voor jou en iedereen rondom.

Dit kunnen we onmogelijk zo perfect uitvoeren als de natuur dat doet. Wees niet verrast door de eenvoud, noch door de impact die het heeft zowel persoonlijk, familiaal als in de omgang met iedereen in heel de wereld. Dat maakt het juist zo waardevol en uniek.

MISSIE

Mensen inspireren en motiveren om hun zuivere energie te vinden en begeleiden om deze de drijfveer te laten zijn van al hun overtuigingen en handelingen.

Ik breng alles terug tot hun natuurlijke eenvoud en geef de vergeten richtlijnen die nodig zijn.  Net zoals in een eikel  alles aanwezig is om een prachtige eik te worden, elke eik uniek is en er tevens geen enkele eik is die zal proberen een beuk of berk te worden.

Het is veel efficiënter, gezonder en natuurlijker om door training je persoonlijkheid en talenten te ontplooien, dan te proberen iets van je leven te maken dat niet in je zit.

Ik inspireer jullie met boeken en lezingen en begeleid met workshops en individuele sessies zodat je jouw wondermooie, oorspronkelijke energie vindt en een unieke vorm geeft.

 

Do you sense the reality of it?

E. Tolle