Ontspannen bewegen heelt. / Moving relaxed heals.

HNB / Moving reinvented

Het Nieuwe Bewegen is een heel toegankelijk oefensysteem gebaseerd op ontspanning, meditatie en beweging als symbool voor het leven.

De beschreven richtlijnen zorgen ervoor dat je de essentie van ontspanning ontdekt en ervaart hoe je ontspannen beweegt. Daarna zorgen de nodige wegwijzers ervoor dat je ontspanning evolueert tot meditatie. Tot slot zijn de interne richtlijnen er om vanuit je Zelf te bewegen. Je Zelf is energie wie je werkelijk bent, wat tevens de meest optimale informatie is die je lichaam en geest doet functioneren.

Het effect is dat je lichaam veerkrachtig en soepel is, je geest helder en alert en je ademhaling diep en ruim. Je hebt een unieke uitstraling waardoor je de omstandigheden die perfect bij je passen opmerkt.

Je ontdekt wat altijd al aanwezig was waardoor het effect blijft als je de oefeningen beëindigt.  Zo leef je in alle vrijheid het leven waarvoor je in de wieg gelegd bent. Je ont-wikkelt jouw unieke talenten en persoonlijkheid. Dat is op en top genieten.

Omdat het uitgangspunt helemaal anders is, is het in het begin even wennen. Soms zet je een stapje terug om daarna verder te kunnen springen. Het is de investering meer dan waard.

Moving reinvented is a very accessible exercise system based on relaxation, meditation and movement as a symbol of life.
The guidelines described ensure that you discover the essence of relaxation and experience how to move relaxed. Then the necessary signposts ensure that your relaxation evolves into meditation. Finally, the internal guidelines are there to move from your Self. Your Self is energy who you really are, which is also the most optimal information that makes your body and mind function.

The effect is that your body is resilient and supple, your mind clear and alert and your breathing deep and spacious. You have a unique radiance that makes you notice the circumstances that suit you perfectly.
You discover what has always been there so the effect remains when you finish the exercises. In this way you live the life you were born for in complete freedom. You develop your unique talents and personality. That is pure enjoyment.
Because the starting point is completely different, it takes some getting used to in the beginning. Sometimes you take a step back to be able to jump further afterwards. It is well worth the investment.

 

 

Een volle stretch heeft een soepel eindgevoel.

Yves Verbeeck